Menu


בלגיה: מדלית "ושבו בנים לגבולם";ND; ברונזה/tombak (?); גודל: 41.75 מ"מ; משקל:32.65גרם. מלפנים: אדם הולך אל עבר לב הים וסירת מפרש במרחק ממנו. מאחור: כתובת בלטינית ובעברית בכתב רש"י
מקט: 0130691

דוא''ל

מחיר
Sales price $150.00
תיאור המוצר
בלגיה: מדלית "ושבו בנים
לגבולם";ND; ברונזה/tombak (?); גודל: 41.75 מ"מ; משקל:32.65גרם. מלפנים: אדם הולך אל עבר לב הים וסירת מפרש במרחק ממנו. מאחור: כתובת בלטינית ובעברית בכתב רש"י (Jeremiah ch. 31 v. 16): "Revertentur Filii ad Terminos Sous"/"Ve Shavu Banim LeGvulam". Idel Ianchelevici (יענקלביץ;1909-1994) היה פסל צייר ורשם יהודי מולדובי-בלגי,נושא מדליה זה עשוי להיות הגירה יהודית לפלסטין בתקופת השואה; העיצוב שלה נראה משנות ה-1970. מאחור כמה כתמי לכלוך על פני השטח.