Menu


ישראל: מדליה רישמית מארד, פרסלעובד המצטיין בתעשיית התיירות,ND (1966); עוצבה על ידי דוד שור; גודל 59 מ"מ; משקל:94.8 גרם. על גרסה זו הכתובת " מוענקת על ידי משרד התיירות" בשוליים. הוצ
מקט: 0133236

דוא''ל

מחיר
Sales price $100.00
תיאור המוצר
ישראל: מדליה רישמית מארד,
פרסלעובד המצטיין בתעשיית התיירות,ND (1966); עוצבה על ידי דוד שור; גודל 59 מ"מ; משקל:94.8 גרם. על גרסה זו הכתובת " מוענקת על ידי משרד התיירות" בשוליים. הוצאה של 400 יחידות.