Menu


ארה"ב>הקונפדרציה של מדינותאמריקה: שטר של שני דולר, צד אחד "גרייבק", T70, סדרה שביעית, מתוארך 17 פברואר 1864, עם מספר סידורי #97265 כתוב בכתב יד; נושא דיוקן של ג'ודה פ. בנג'מין,
מקט: 0134410

דוא''ל

מחיר
Sales price $125.00
תיאור המוצר
ארה"ב>הקונפדרציה של מדינותאמריקה: שטר
של שני דולר, צד אחד "גרייבק", T70, סדרה שביעית, מתוארך 17 פברואר 1864, עם מספר סידורי #97265 כתוב בכתב יד; נושא דיוקן של ג'ודה פ. בנג'מין, מזכיר המדינה היהודי (ולשעבר מזכיר המלחמה); קריסוול 566 PF-4. במצב AU אבל עם קרע קטן בצד השמאלי התחתון בשל עדינות הנייר (לא בשל השימוש) - מלבד זה השטר כחדש.