שאל שאלה

בדואר 1923, חסרת בית הממשלה הממשלתית לא רשומה בדואר 1923

סימוני דואר של המנדט: 31 בינואר 1923 (?) כריכה נייחת- מקומית ממשלתית ירושלמית מבית בית הממשלה לאזרח, קשורה על-ידי סאקר ללא- אישור, תאריך-תאריך סגול, בית ממשל | ירושלים | SECRETARIAT מאושר רשמית ושחרור של סימן הדואר המקומי; חריץ פתוח משמאל. תאריך ההודעה לא ברור כי חותמת הדואר יכולה להיות "22" או "23", ואילו ה- cachet מתוארך "25".
135762_1.jpg
הרשמה: