Menu


דואר "בראש הערימה" עם ביול דמי דואר, 1960: 11-12-1960 דואר דברי דפוס עסקי מת"א בויל 7 אג' ע"י בול ראש השנה 1960 לפי התעריף של תקופה-10 אך הוחזר לשולח כי כתובת המען לא ידועה; מפני ש
מקט: 134852


מחיר
Sales price $100.00
תיאור המוצר
דואר "בראש הערימה" עם
ביול דמי דואר, 1960: 11-12-1960 דואר דברי דפוס עסקי מת"א בויל 7 אג' ע"י בול ראש השנה 1960 לפי התעריף של תקופה-10 אך הוחזר לשולח כי כתובת המען לא ידועה; מפני שעל המעטפה מודפס "דמי החזרה מובטחים", מעטפה זו וכל האחרות שנשלחו למען הוחזרו כחבילה אחת ובולי דמי הדואר עבור ההחזרה הודבקו על המעטפה בראש הערימה, כאן חויבה 203 אגורות, דמי ההחזרה של 7 אג' (אותו תעריף כדמי המשלוח) עבור 29 מכתבים; שולמו ב-16-12-1960 ע"י צמודה של בולי 0.50 ל' ובול 0.30 ל' מסדרת בולי מעבר 1960; כמעט ביול מכופל - נדיר; כולל המסמך בפנים; ערך משוער $200+