Menu


מעטפה דבר בולים (כליל) עיסקי[Italian Lloyd] דואר אקספרס מתל אביב לראשון לציון,מבוילת ב- 25 מיל+5 מיל (20+5+5) תעריף לאותו זמן, חותמת מתאריך 15 ינואר 1940 עם 3 הטבעות חותמת H3 ומסומ
מקט: 133822


מחיר
Sales price $50.00
תיאור המוצר
מעטפה דבר בולים (כליל) עיסקי[Italian Lloyd]
דואר אקספרס מתל אביב לראשון לציון,מבוילת ב- 25 מיל+5 מיל (20+5+5) תעריף לאותו זמן, חותמת מתאריך 15 ינואר 1940 עם 3 הטבעות חותמת H3 ומסומנת עם תווית אקספרס אדומה נדירה P.T.534 ,הגיעה באותו היום: פתוחה בצורה גסה בצידה השמאלי, המעטפה שלמה.