Menu


פתק בקשה מהנמען לתשלום דמי משלוח חסרים, בתוקפה-68, 1990: 26-02-1990 פתק למען באשדוד עם דרישה לשלם קנס עבור 5 מכתבים שנשלחו אליו ללא ביול, בסך 2.50 ש"ח (כאן רק ההפרש החסר - 50 אג' כ
מקט: 134657


מחיר
Sales price $80.00
תיאור המוצר
פתק בקשה מהנמען לתשלום
דמי משלוח חסרים, בתוקפה-68, 1990: 26-02-1990 פתק למען באשדוד עם דרישה לשלם קנס עבור 5 מכתבים שנשלחו אליו ללא ביול, בסך 2.50 ש"ח (כאן רק ההפרש החסר - 50 אג' כ"א - ולא כפול), ששולם 26-02-1990 עם 10 בולי ברכות (ללא ערך נקוב) 1990.