שאל שאלה

1950 1st airmail / PO's, rates & routes: 13-3-1951 domestic registered commercial cover ex PETACH TIKVA to RAMAT GAN franked 40pr at the DO-2 period rate (15pr letter + 25pr regist

מקט: 134472
0134472a
הרשמה:
תווים שנכתבו: