שאל שאלה

1967 domestic 'top of the pile' taxed franking: 7-8-67 printed matter cover ex TLV branch of Idud Ltd., and franked by meter payment at the DO-12 period 12 Ag PM rate, returned to

מקט: 134692
0134692a
הרשמה:
תווים שנכתבו: