שאל שאלה

בשפה הערבית צבעוני / מאויר פלסטין פוסט וטלגרף בצורה נייחת

טלגרף מנדט נייח: טופס נייח "ברכות" בצבע נייח / מאויר "Palestine Post Telegram & Telegraph" (Ba F.TE). לא בשימוש, כמעט נענע.
137429_1.jpg
הרשמה: