שאל שאלה

דואר אוויר 4/1949 לארה"ב עם חותמות גלילה מעופפת בעלות כרטיסייה 65Pr וקצרות כרטיסיות ארוכות.

1948 "מגילה מעופפת" של חותמת דואר אלקטרוני עם מנות בכרטיסיות מרובות ארה"ב: 3-04-1949 כיסוי מסחרי מירושלים לניו יורק הצביע על 70 פר 'בשער הדואר האווירי של תקופת FA-2 לארה"ב, תוך שימוש בכרטיסיות קצרות של 65 יח"צ וארוכות טבליות 5pr Ba11 / 14, עם שתי שביתות של סימן הדואר של JERUSALEM-11 (Mea Shearim) (אף אחת לא בפירוש ישיר). דש אחורי חסר אך אינו גורע מהכיסוי. ערך משוער 650 $ +.
134121_1.jpg
הרשמה: