שאל שאלה

המנדט הארצישראלי משולש תאריך שלאחר המחרוזת JSM על עטיפת העיתונים בירושלים

חותמות דואר ירושלים של המנדט: 1932-39 עטיפת עיתונים מקומית של ירושלים, המסומנת "חומר מודפס" ומצוינת 7 מ '(Ba105) בגובה 3 מ' 50 גרם דפוס מודפס + 3 מ 'נוספים 20 גר' (1 מ 'תשלום נוסף) קשור בביטול JSM משולש חסר תאריך עבה (Sach-C1) עבור דואר דפוס בתפזורת.
135673.jpg
הרשמה: