שאל שאלה

המנדט של פלסטין חיפה קורות חיים בערך w / נדיר GD-59 חיפה חותמת דואר רשומה 1940

חותמות מנדט חיפה: 24 SP 1940 כיסויים מסחריים רשומים מקומיים בערבית על נייחים עסקיים עם חותמות (ככל הנראה 25 מ 'למכתב + דמי רישום) אך הוטבעו בחוזקה פעמיים באמצעות חותמת שלד חד-מעגלי שלד יחיד במועדון GD-59 (מדורג D) / Sach -D8 ביום הרביעי לשימוש ; כפי שלא הוגשה על פי דרישת שולח (מסומנת על ידי חותמות יד שונות). ערך מוערך $ 150 +
135313_1.jpg
הרשמה: