Menu


פלסטין/ישוב: טבעת של תורמת נשית"כופר הישוב", 1938-1939; גודל:2.1 ס"מ; משקל:2.2 גרם.בין השנים 1938-1948 הקהילה היהודית הנהיגה תכנית לגיוס כספים לצורך הגנה עצמית (כופר הישוב): היטל ל
מקט: 0133179


מחיר
Sales price $300.00
תיאור המוצר
פלסטין/ישוב: טבעת של תורמת
נשית"כופר הישוב", 1938-1939; גודל:2.1 ס"מ; משקל:2.2 גרם.בין השנים 1938-1948 הקהילה היהודית הנהיגה תכנית לגיוס כספים לצורך הגנה עצמית (כופר הישוב): היטל לא התנדבותי שהיהודים הטילו על עצמם, על יבוא, בידור, משקאות, ואפילו כתרומות שהוטלו בתקופת חגים יהודים עיקריים, (המשתמטים הועמדו בפני "בתי משפט לכבוד"). תושבים עודדו לתרום פריטים ממתכות יקרות (יוזמה בשם "מתת תכשיטים"), ובתמורה הם קיבלו "אסימון" - טבעת, סיכה, מסמך.