Menu


פלשתין/ישראל: סיכת עירית תל אביב מלפני 1959; היצרן לא מצוין; גודל 13.5X26 מ"מ; משקל: גרם אחד. כנראה מלפני הכרזת המדינה; כנראה נענדה ע"י עובדי העיר כולל המשטרה המקומית.
מקט: '0132355


מחיר
Sales price $75.00
תיאור המוצר
פלשתין/ישראל: סיכת עירית תל
אביב מלפני 1959; היצרן לא מצוין; גודל 13.5X26 מ"מ; משקל: גרם אחד. כנראה מלפני הכרזת המדינה; כנראה נענדה ע"י עובדי העיר כולל המשטרה המקומית.