Menu


תקופת הצנע בישראל (1949-1959),מחירון ממוסגר שהונפק על ידי משרד המסחר והתעשייה של המחלקה למזון, מיועד לתצוגה בחנויות משתתפות. מחירון זה לא מלא (עם תאריכי ההגעה של מוצרי המכולת). כות
מקט: 0133918


מחיר
Sales price $500.00
תיאור המוצר
תקופת הצנע בישראל (1949-1959),מחירון ממוסגר שהונפק
על ידי משרד המסחר והתעשייה של המחלקה למזון, מיועד לתצוגה בחנויות משתתפות. מחירון זה לא מלא (עם תאריכי ההגעה של מוצרי המכולת). כותרות: "תכנית הקצבת מזון לחודש מרץ | (שביעי לחודש אדר 5715- שמיני לחודש ניסן 5715) [מרץ-אפריל] 1955 | בפקודת המפקח על מצרכי המזון, בעל המכולת חייב לסמן בטבלה ליד כל מוצר את התאריך בו קיבל את הסחורות להפצה ".מחירון המוצרים לפי משקל מחולק לסעיפים של "הקצבת מזון שלא מחייבת תשלום" ואחד עבור "מכירה חופשית".