שאל שאלה

Israel: Silver colored participants pin of the 1966 National Convention of Data Processing held in Rechovot, 5-6 January; maker-marked Kretchmer; size: 25.5mm; weight: 6.75g.

מקט: 0132478
0132478a
הרשמה:
תווים שנכתבו: