Menu


אוסטריה: מדליה חד צצדית מברונזהלכבוד יום הולדתו ה- 60 של הנס הירש; מאת ארנולד הרטיג (1878-1972). גודל: 70מ"מ; משקל 117.85 גרם. המדליה מתארת צדודית שמאלית, פסל ראש של הירש (1878-194
מקט: 0130262


מחיר
Sales price $100.00
תיאור המוצר
אוסטריה: מדליה חד צצדית
מברונזהלכבוד יום הולדתו ה- 60 של הנס הירש; מאת ארנולד הרטיג (1878-1972). גודל: 70מ"מ; משקל 117.85 גרם. המדליה מתארת צדודית שמאלית, פסל ראש של הירש (1878-1940);הירש היה דיפלומט והסטוריון אוסטרי (לא יהודי), חבר בשני מכוני המחקר ההיסטורים באוסטריה ובגרמניה, שתחום התמחותו היה היסודות הנזיריים של גרמניה במאה ה -11 וה -12. ב-AU, עם כמה סימני חמצון.