Menu


גרמניה: מדליה לרגל בית החולים היהודי החדש בהמבורג במימון סלומון היין; ע"י אלסינג 1841
מקט: 0130596


מחיר
Sales price $200.00
תיאור המוצר

לתיאור המלא (באנגלית) נא ללחוץ על הדגל האנגלי בראש העמוד.