שאל שאלה

מטמון מחלקת החינוך הבלתי רשום של ממשלת המנדט הפלסטיני בדואר 1932

סימוני דואר של המנדט: 14 באוגוסט 1932 כיסוי מקומי של ירושלים, OHMS מחלקת החינוך למנהל בית הספר, קשור על ידי סאקר ללא סגלגל סגלגל מיום תאריך מחלקה לחינוך | ממשלת מטמון פלסטין + סימון הוראות "רשמי מוסמך" ושביתה של חותמת הדואר המקומית; אטום בגב באמצעות תווית הכלכלה של ממשלת OHMS; נפתח מימין, קצה הכנף השמאלית העליונה חסר.
135760_1.jpg
הרשמה: