Menu


מדים ואביזרים צבאיים

0110041 a-eretz-israel-ppg-palestine-police-gendermerie-uniform-breeches-pants

זמנית אין תיאור מלא בעברית: כדי לצפות בתיאור המלא כעת אנה לחץ על הדגל האנגלי בראש העמוד הזה כדי לראות את התיאור באנגלית. ניתן גם לפנות אלינו ונשמח להכין ולשלוח לך תיאור מלא בעברית.

מחיר מכירה$250.00
מקט: 0110041

לחץ לפרטים בהרחבה