Menu


כוח המתנדבים הפלשתיני תג עיטור כובע ממתכת, בערך משנות 1940-1943; זהות היצרן לא מוטבעת; עם רכיב זחיח מאחור; משקל 4.75 גרם. מתאר את הקדוש השומר סנט. ג'ורג' ששוחט את הדרקון (כלומר גרמ
מקט: 0120039


מחיר
Sales price $400.00
תיאור המוצר
כוח המתנדבים הפלשתיני תג עיטור כובע
ממתכת, בערך משנות 1940-1943; זהות היצרן לא מוטבעת; עם רכיב זחיח מאחור; משקל 4.75 גרם. מתאר את הקדוש השומר סנט. ג'ורג' ששוחט את הדרקון (כלומר גרמניה הנאצית); בעברית ידועים בתור "חיל המתנדבים הארץ ישראלי", שמנה עד 2,000 איש בתור כוח משמר ביתי. הוא נוצר באוגוסט 1940, מומן ע"י המנדט ובסיסיו היו בשלוש הערים העיקריות, הוא היה פתוח לכל הנתינים הבריטים בפלשתין ובפני תושבים מקומיים, משימותיו היו לסייע לצבא הבריטי הסדיר בהכנה למלחמה ובשמירה על בטחון פנימי; היו שתי מחלקות בירושלים. במצב מעולה; נדיר.