Menu


פלסטין/ישוב: קסדת "משמר אזרחי"מסביבות אמצע עד שנות ה-40 המאוחרות; יוצרה על ידי חברת פליז בע"מ מחולון. הקסדה החיצונית בצבע כחול אפור עם הגרסה השניה של סמל המשמר בצבע לבן; ציפוי פנימ
מקט: 0133915


מחיר
Sales price $1,000.00
תיאור המוצר
פלסטין/ישוב: קסדת "משמר אזרחי"מסביבות אמצע עד
שנות ה-40 המאוחרות; יוצרה על ידי חברת פליז בע"מ מחולון. הקסדה החיצונית בצבע כחול אפור עם הגרסה השניה של סמל המשמר בצבע לבן; ציפוי פנימי בצבע אפור-ירוק עם בסיס של ריפוד מבד ורצועת סנטר חומה מעור ועליה הסימן"פליז בע"מ" בעברית ובאנגלית. במצב כמעט מושלם. חלק מהצבע חסר. קרעים בבסיס הציפוי הפנימי. כוח המתנדבים ללא מדים הוקם בסביבות 1938 בתל אביב ועבר לשורות ההגנה בתחילת שנות ה-40. הקסדה כנראה מימי מלחמת העצמאות:המשמר הוצב למשימות הגנה אזרחית אווירית (חולק לאזורים בתל אביב), שמירה בנקודות ביקורת, חפירת תעלות הגנה, ארגון תחבורה אזרחית בתל אביב ויפו, ולחיפוש אחר עריקים. פורק בשנת 1949.