שאל שאלה

מכונת Paye של ירושלים מבטלת שגיאה ב- cv: אי התאמה לתאריך, מחסל שלא הושם

ירושלים PAYE מכונית לבטל שגיאה מרהיבה: שביתה סגול עם mismatching לחלוטין העברי & תאריכים לטיניים (28 אלול 5723 לעומת 20-1-50) + במקומה obliterator (על שמאלה במקום ימינה), קשור מקומי התייחס stampless ברכת כיסוי כרטיס בגודל (למורים המכללה); חומר לא מודפס / לא אטום - יש להניח כי חומר מודפס. שגיאה לא מתועדת .
136068_1.jpg
הרשמה: