שאל שאלה

מכתב שהוגש בקו תאריך עברי ירושלים - 17:00 בדואר רשום של 1948

מכתב המיר ב שבלול תאריך עברי: 25-8-1948 כיסוי אלקטרוני רשמי רשום stampless על נייח הפקיעו אוהם מרשות מס לכתובת מקומית, קשור ידי 1 שביתה מלא בחזית + 2 על גב של 5 ירושלים (דואר המרכזי) חותם שאת עברית חודש מאוית כאן אלף-כף במקום אלף-בית (עבור "אב"): הדמות המשמשת היא יותר תיבתית מאשר האות כף, אך היא חסרה את מכת הזנב של האות ב 'ובמקומה מעוגלת ממש כמו האות כף. ללא תיעוד: החלפה מאולתרת או בית המלאכה שייצר את האותיות לא ייצרו את הצורה בצורה נכונה . המוצג הוא גם השוואה למכתב הנכון ששימש בביטול יום לפני כן ב- JERUSALEM-5. קרוע פתוח מימין, חתיכה חסרה; 2 חורי תיוק. נסיבות מאוד לא שגרתיות .
135904_1.jpg
הרשמה: