שאל שאלה

ממשלת המנדט הפלשתינאית אינה רשומה בדף 1931

סימוני דואר למנדט: 23 באפריל 1931 כיסוי מקומי של ירושלם OHMS ממחלקת העלייה והנסיעות לאזרחית, נקשר על ידי סאקר ללא רשומה מיום ממשלת פלסטין | מגש ארגזי מדור הגירה ונסיעות (49x18.5 מ"מ) ושביתת חותמת הדואר המקומית; חור תיוק. נפתח בערך בגב, שלם.
135783_1.jpg
הרשמה: