שאל שאלה

ממשלת המנדט של פלסטין לא רשמה את מזכ"ל משרד המזכ"ל הראשי ב- 1934

סימוני דואר של המנדט: 23 בכיסוי נייח ממשלתי ללא חותמת של שנת 1934 ממשרד המזכיר הראשי, ירושלים, לרהובוט, קשור על ידי סאקר ללא רשומה מתויג בתאריך ממשלת פלסטין | משרד מזכיר השף | ה- JERUSALEM רשמי רשמי מוסמך (בדומה ל- Sach-14c אך גופן גדול יותר ושונה, כאן 58x27 מ"מ) & שביתה של חותמת הדואר המקומית; מאחור ההגעה למחרת ההגעה (Dorf-5); נפתח בערך מימין. התקופה המזכירה הראשית הייתה ככל הנראה סידני מודי OBE (ממלא מקום עוזר מזכיר ראשי) שמונה לתפקיד ב- 16 במרץ 1934 והחזיק בה עד שנת 1935.
135766_1.jpg
הרשמה: