שאל שאלה

נדיר שנכנסו אל חיפה בחו"ל לדואר ירושלמי שפורסמו ללא כוונה ולא חויבו במס

Stampless מעניין couriered כיסוי מחיפה לירושלים, שם נכנס לתוך מערכת הדואר האזרחית & יוצאת דופן לא במס (או אפילו שמסומן unfranked); קשורה בשביתה כמעט מלאה של ירושלים 5 דואר החותם הראשי (Nacht-289/5) עם תאריכי נתונים גדולים, בין התאריכים 6-7-1948 ( יום שלישי לשימוש ), באופן לא רגיל עם תאריך לטיני בעברית ; קרועה פתוחה משמאל ומקופלת אנכית כטיפוסית לכיסויים בלדרות תקופתיים. המצור על ירושלים הסתיים ב 23- ביוני, אולם דואר המשיך להיות מובא / החוצה באמצעות בלדרים למספר חודשים לאחר מכן ; במיוחד יוצא דופן כאן couriered לתוך ירושלים (רוב הכריכות שידועות שהם couriered החוצה).
135891_1.jpg
הרשמה: