• thumb_img source_img
  • thumb_img source_img

נובמבר 1980 TLV למחשבים קדמיים בלירה, פרנק בתקופה השקלית; ממוסים ושולמו

1 ביקורות Add your review

זמינות מוצרים במלאי : מוצר במלאי

מחיר הבסיס $0.00
Sales price $0.00

1980 תקופת תעריף ממוצעת "שקל ישן" במיסוי - בתשלום : נובמבר 1980 מקומי TEL AVIV דואר נייח נייח ששולם מראש 3.70 ל 'גלויה מסחרית (Ba-PC.35) עכשיו בתקופת שער DO-27 ( החל מהאוקטובר 1 ) עם שווי פרנקינג רק 0.37 ש"ש (10% מלירה ) וכך חויבו מיסוי בגין הפרש 0.13 ש"ש או אפילו בגין חסר בשיעור החומר המודפס של 0.27 ש''ח (הסיבה לא צוינה) כגלויה שהודפסה מראש עם שינוי הכתובת של החברה; זה שילם (!) כגלויה המסומנת " ההבדל בתשלום הדואר נאסף " עם מטען ארגזי עם 3 שורות.

קנייה ישירה לאחר המכירה $60.00
קנה עכשיו
0 519
עקוב אחר הפריט?
1980 תקופת תעריף ממוצעת "שקל ישן" במיסוי - בתשלום : נובמבר 1980 מקומי TEL AVIV דואר נייח נייח ששולם מראש 3.70 ל 'גלויה מסחרית (Ba-PC.35) עכשיו בתקופת שער DO-27 ( החל מהאוקטובר 1 ) עם שווי פרנקינג רק 0.37 ש"ש (10% מלירה ) וכך חויבו מיסוי בגין הפרש 0.13 ש"ש או אפילו בגין חסר בשיעור החומר המודפס של 0.27 ש''ח (הסיבה לא צוינה) כגלויה שהודפסה מראש עם שינוי הכתובת של החברה; זה שילם (!) כגלויה המסומנת " ההבדל בתשלום הדואר נאסף " עם מטען ארגזי עם 3 שורות.