שאל שאלה

עטיפת עיתונים מקומית בירושלים המקומית 1948 עם חותמת הדואר שקו התאריך שלה הפוך

שבלול תאריכים עברי מוזמן: 27-7-1948 מקומי ירושלים עטיפת עיתונים של חומר דפוס, פרנק 3 מ 'לשיעור לתקופה וקשר על ידי ירושלים 4 (סניף הדואר הראשי) מבטל שבלול התאריכים העברי המתכתי שלו הפוך . שגיאה לא מתועדת + נדירה כעטיפה .
135893_1.jpg
הרשמה: