שאל שאלה

שביתה של הוכחה ממכונה ירושלמית מסוג 2 מבוטלת מיום -1.9.1949

שביתה של הוכחה ממכונת JERUSALEM סוג 2 מבוטלת (Nacht-289/22), מיום -1.9.1949 וקשורה לכיסוי ללא התייחסות פרנק 5Pr - אירוע אושר ב- Glassman; השימוש המסחרי הראשון התרחש 20 בספטמבר . ביטול נדיר עם מעט כיסויים מסחריים ששרדו .
136001_1.jpg
הרשמה: