שאל שאלה

תאריך המשלוח של ממשלת המנדט של פלסטין המוקדם ביותר בדואר 1934

סימוני דואר של המנדט: 9 בנובמבר 1934 גלויה "דו"ח על גידול יתושים" של ירושלים, מחסום הבריאות, של מחלקת הבריאות לאזרחית, קשורה על ידי מחלקת הבריאות | בכירה קצין רפואה אובלי החותמת (זך-45f - כאן 8 שנים לפני מועד השימוש שלו) ללא handstamp "רשמי מוסמך"; קשורה בשביתה של חותמת הדואר המקומית.
135776_1.jpg
הרשמה: