שאל שאלה

10-05-1948 דואר שיירה א 'מירוסלם לחיפה בחזית ביניים / סימני דואר

ירושלים ירושלים דואר דואר של שיירה 1: כיסוי מסחרי מקרן היסוד על נייחים עסקיים לחיפה, פרנק 10 מטר לשער אותיות באמצעות מקומיים 1 עם מגוון אגם ביום השני להוצאת Ba102a קשור על ידי דואר ביניים מקומי & 10 מאי 1948; הועברה בשיירה הראשונה ב- 18 ביוני (נושאת דואר בתאריכים 9-12 במאי), אך לא הושבתה בחזרה כשאינה רשומה. נדיר ככזה . נפתח בעדינות מאחור. ערך משוער 180 $ +
135301_1.jpg
הרשמה: