Menu


10/1931 מערבה לירושלים דרך חיפה עם סימון
מקט: 70844


מחיר
Sales price $0.00
Auction
Return to auctions
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 18:00
נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
Choose a product variant first
תיאור המוצר
דואר מערבי: 21 אוקטובר 1931 מכסה מבגדד לירושלים, כרתה 3 אנה לכל מכתב מכתב שער עבור שירות "יבשתי" & כתב היד הערבי שאושר "מבגדאד לירושלים" , באמצעות זוג אנכי 1½ A & קשורה על ידי שביתה של חותמת הדואר המקומית; מס '29 OC 31 מעבר חיפה & למחרת ירושלים הגעה. (סאך F3 מכונת קראג לבטל); סדק פתוח בצד שמאל. מועבר על ידי נתיב מקורי בגדד - רמאדי - רותי - דמשק - ביירות, ולאחר מכן רכבת לחיפה והעברה לירושלים. דואר יבשתי לארץ ישראל הוא מצומצם.