שאל שאלה

11-11-1949 אדום דואר ירושלים של דואר הדואר בדואר מקומי

RED ירושלים ראש Post Office חותמת דואר מיום 1949/11/11 קשורה כיסוי מקומי, חתומות. זה לא הסימן האדום "Paye", שמעיד על אות אינדקס "הימור" ומרווח קו תאריך . חותמות דואר ישראליות בדיו אדומה נדירות ביותר . בתור סימון דואר לא חתום ואדום, ייתכן שגיאה פקידותית בשימוש בחותמת דואר רגילה במקום חותמת הדואר האדומה "בתשלום מראש" על הכריכה על החומר המודפס (?).
136079_1.jpg
הרשמה: