שאל שאלה

11/1919 מלחמת העולם הראשונה מצרים קורות חיים צבאיים בריטיים w / APO SZ 10 pmk לפני השימוש האחרון בתאריך הידוע

דואר צבאי מתקופת מלחמת העולם השנייה הבריטית במצרים: 17 NO 1919 כיסוי נייח אזרחי ללא חותמת (OAS) מ- APO SZ 10 (CAIRO) לדרהם, נקשר על ידי חותמת הדואר Proud-D8 חודשיים לאחר תאריך השימוש האחרון הידוע של גאווה (9 SE 19); קרוע פתוח בראש, שלם.
135173_1.jpg
הרשמה: