שאל שאלה

12/1914 מלחמת העולם השנייה מצרי הדואר המיליטרי המצרי AXXANDRIA על חותמת בריטית

"כוח במצרים" הדואר הצבאי הבריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: שביתה מלאה 19 XII 1914 משרד הצבא המשרד הצבאי אלכסנדריה (FB A1) קשור לגזרה של SG337 הכנה הראשונה. פו "" צבאי "כאן היה סניף דואר אזרחי מצרי שנמצא ליד מוסדות צבאיים בריטים.
134883.jpg
הרשמה: