שאל שאלה

16-5-1948 בחיפה המקומית היום הראשון לסיכום ישראל w / פרנקים של דובר עברי & חותמת דואר ראשון

שערי תעופה של דואר עברי, תעריפים ונתיבים: חיפה בחיפוי מקומי של 'חיפה' המקומית רשמה 'יום ראשון', פרנק 25 מ 'בשיעור תקופת DO-1 (10 מ' מכתב + 15 מ 'רישום) באמצעות 5 מ' + 20 מ '(Ba2 / 5) פרנקים קשורים על ידי יחיד שביתה מלאה של חותמת הדואר המשולש של HAIFA-1 ביום הראשון בחזית + 2 בגב; חתוך פתוח משמאל, בסדר מאוד.
134376_1.jpg
הרשמה: