שאל שאלה

1915 מלחמת העולם השנייה, קורות חיים בצבא הבריטי, שלא התיישרו, בריטניה דרך מנהגי מצרים עם המועד המוקדם ביותר אחר הצהריים

"כוח במצרים" דואר צבאי בריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: מעטפת "כבוד" חסרת חותמת ב- 13 XII 1915 מאלכסנדריה לאברדן שקשרה על ידי אלכסנדרה דואנה (מכס) חותמת דואר סוג AD1 - שימוש נדיר בדואר צבאי - בתאריך השימוש המוקדם ביותר ; בחתמת יום הולדת לאלכסנדרה-אי באותו יום; חריץ פתוח בראש.
134902_1.jpg
הרשמה: