שאל שאלה

1915 מלחמת העולם השנייה לא הוקמה על קורות חיים בצבא הבריטי בבריטניה דרך פו"צ מצרי; חותמת דואר של EKD + מטמון

"כוח במצרים" דואר צבאי בריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: חזית 1 XI 1915 ללא חותמת כיסוי OAS YMCA / MEF נייח (FB YMC22) מבית החולים הצבאי במצודה, CAIRO ל- AYSHIRE, קשור על ידי סימן הדואר של CAIRO-G בתאריך השימוש המוקדם ביותר הידוע + מטען "אלוף משנה C / O MHCC" (FB-NHC43) עם חתימת פקסימיליה; קפל אנכי במרכז.
134913.jpg
הרשמה: