שאל שאלה

1916 מלחמת העולם השנייה לא הושלמה קורות חיים של הצבא האוסטרלי באמצעות משרד הבריאות המצרי; האחרונה מתאריך pmk + cachet

הדואר הצבאי של מלחמת העולם השנייה באוסטרליה במצרים: כריכה נייחת OAS 1916 ללא בול 1943 מבית חולים זיהומי צבאי CAIRO לאוסטרליה אוסטרליה , קשורה על ידי חותמת דואר CAIRO-D בתאריך השימוש הידוע האחרון ; כריכה שקשורה במכתש של בית חולים (בדומה ל- FB-NHC9, לא רשומה ) & אישור המטען של הקצין; חתוך פתוח בחלקו העליון, חתיכה קטנה חסרה.
134905_1.jpg
הרשמה: