שאל שאלה

2/1916 מלחמת העולם השנייה התייחסו למילואים של משטרת הצבא הבריטי בבריטניה באמצעות דואר מצרי, ללא תאריך ה- pmk

"כוחות במצרים" דואר צבאי בריטי במלחמת העולם הראשונה במצרים: 20 I 1916 כיסוי נייח אזרחי OAS ללא בול, מבולקיי לבריסטול , קשור בשביתה יחידה של חותמת הדואר המקומית בתאריך השימוש הידוע האחרון ונחתם על ידי אישור הקצין; מאופק באותו היום הגעת AXXANDRIA -X ; חריץ פתוח בראש, בסדר מאוד.
134909_1.jpg
הרשמה: