Menu


הודע לי

אנו מצטערים להודיעכם כי המוצר (21-6-1948 ירושלים דוארי עברי יצאה לדואר עם חותמת שחרור ביום הראשון לשימוש) באופן זמני חסר במלאי או לא קיים במלאי בכמות המבוקשת. אנא הזינו את הדוא"ל שלך אם תרצו לקבל הודעה כאשר המלאי יהיה זמין עבור מוצר זה.

תודה רבה!