שאל שאלה

4/1925 היבשת מערבה מבוסרה לחיפה, מסומנת 6A + סימון הוראות

דואר מערבה: 14 אפריל 1925 כריכה מסומנת בכתב-יד "Overland Mail" מעיר בוסרא (בצרה) עירק לנמען בבית הספר אליאייט ישראל חיפה, פרנק 6 אנה (על גב) לפי שיעור תקופה (מכתב 3A + 3A משקל נוסף) באמצעות 6 אנה יחידה גלויה וקשורה על ידי חותמת הדואר של BUSRA SORTI; חותמת 18 AP 25 הגעת חיפה; נפתח בעדינות מאחור, אולי לא אטום. מועבר בדרך מקורית בגדאד - רמאדי - רותבה - דמשק - ביירות, ואז הרכבת לחיפה. הדואר היבשתי לארץ ישראל הוא נדיר.
137737_1.jpg
הרשמה: