מידע כללי אודות המכירה

+ עוד
מאפיין מיוחד:
מהדורה ראשונה
יחידות צבא מובחרות
עברית (מתועתק) על / באובייקט לא ישראלי
עברית / על אובייקט לא ישראלי
עיטור צבאי
ייצור עם שגיאה
אובייקטים עם הפניות מקראיות או יהודיות או תאריכים עבריים
אובייקטים עם הפניות נוצריות או של הברית החדשה
בולאות - דואר אוויר
בולאות - מקום במצור
בולאות - דואר מצונזר
בולאות - דואר מבויל על ידי בול סינדרלה
בולאות - דואר של מחנות ריכוז או מחנות מוות
בולאות - דואר של מחנות עקורים / שבויים / עצירים
בולאות - עדויות לדבר שהוא המוקדם/המאוחר/הראשון/האחרון ביותר או שמוכיח תאריך/מקום
בולאות - דואר של מלונות
בולאות - משרדי דואר צבאיים או מינהל צבאי
בולאות - מעורבות של מספר רב של רשויות דואר או תקופות דואר
בולאות - דואר רשמי
בולאות - מסמך דואר רשמי מקורי
בולאות - נייר מכתבים של שירות הדואר
בולאות - דברי דפוס
בולאות - ניסויים ומסות
בולאות - דואר ים / אניה / פאקבוט
בולאות - כתובות / אנשים משמעותיים
בולאות - חותמות וסימונים משמעותיים
בולאות - ביול משמעותי על דבר דואר