לוט #: 143382

המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שישי, 31 יולי 2020 19:01 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
1 206
עקוב אחר הפריט?

תיאור

ביטול מנדט קפוא מבוטל בדואר ביניים: תקופת מאי 1948 ללא תאריך דואר מקומי רשום בתל אביב, פרנק 25 מיליון לכל תקופה, תוך שימוש בפרנקים ביניים וקשור בשני שביתות של חותמת הביניים המקומית ( אף אחד לא מאחור - באופן יוצא דופן, לדואר רשום ); חותמת מאוחרת 5 מאי הגעה באמצעות ביטול כפול הטבעת של סרגל המנדט - מדובר במכשיר "קפוא מתוארך" (נקבע לתאריך האחרון של שירות הדואר המנדט) המשמש כאישור אישור על ההגעה (ולא כמכשיר היכרויות) - נוהל זה היה במקום בתל אביב בין התאריכים 6-14 במאי, אם כי בדרך כלל בשילוב עם השביתה המסורתית המרובה של מכשיר הביניים של משרד השיגור בגב; חריץ פתוח בראש.