לוט #: 80024

קנייה ישירה לאחר המכירה $280.00
קנה עכשיו
0 404
עקוב אחר הפריט?

תיאור

מסמכי הדואר של עברי עברי, תעריפים ומסלולי נסיעה: 28-12-1948 מקומי רשום על ידי TEL AVIV, עם כיסוי פרוטוקול 40 פרנה בשער הדואר DO-2 (מכתב 15pr + 25pr הרשמה) באמצעות זוג 20pr עם מספר בקרה (29203) בשולי הימני ( צלחת 1 - Ba126.1 , קטלוגים של חסימות צלחות במחיר של $ 1500 ) קשור על ידי 2 שביתות מלאות של ביטול סיסמת המכונה של הקונגרס המקבי העשירי (נאכט מס '3, ביום השלישי לשימוש; בשימוש רק בין 26-31 בדצמבר) בחזית + 1x בגב , ומסומן על ידי תווית הרישום Sacher-R14A; תלוש החובה PT512 'תעודת פרסום' מצורף לחזית וחותום בעברית "מדינת ישראל - טופס זמני" , עם אותו יום חותמת דואר תל אביב -21. חריץ פתוח בראש, עדין מאוד.