לוט #: 80168

קנייה ישירה לאחר המכירה $90.00
קנה עכשיו
1 231
עקוב אחר הפריט?

תיאור

דואר שבויים של מלחמת העולם השנייה / תקופת השואה: 24.11.1944 גלויה "Kriegsgefangenpost" ללא חותמת באנגלית של חייל יהודי-פלסטיני בסטמלגר הרביעי ( סטלאג IV-D ) [TORGAU] לחיפה, קשור על ידי חותמת צנזורה בצורת מגן במחנה (Geprüft 28 Stammlager IV-D) & בול תאריך טבעת כפול טבעת; עבר את סגן צנזור שדה הראשי [ מצרים ]; הודעה מ- 15 בנובמבר 1944 (עיכוב מוזר בשיגור); קיפול אנכי. המחנה הורכב משני בניינים בלבד בעיר ושירת בעבר כבית חרושת לדפוס, שהוקם במאי 1941, שוחרר באפריל 1945 ושיכון כ. 800 שבויים.