לוט #: 80216

קנייה ישירה לאחר המכירה $110.00
קנה עכשיו
1 327
עקוב אחר הפריט?

תיאור

סימני דואר של המנדט ירושלים: 20 פברואר 19471 ביטול מכונה ראש תאריך ירושלמי מבוטל (Sach-F5) קשור לכיסוי נייח של OHMS ממחלקת העבודה לעסקים ביפ"א, קשור בשני שביתות של Sach-50a (אך לא נרשמו תאריכי שימוש ידועים! ממשלת פלסטין בארגז | מחלקת העבודה | תרמיל JERUSALEM (קדמי / אחורי); הושבתה בחזרה בבוא למחרת (GD-16, חודש לאחר תאריך השימוש הידוע האחרון שלה ); קרוע פתוח מימין, בפינה הימנית העליונה חסר. סאקר מציין כי ב- 20 בפברואר ביטול מכונה זו מוצג תאריך הפוך ( אחד מארבעה מקרים בלבד הידועים ב -13 שנים של שימוש במכונה ): כאן תוקן, אך הציג שורה נוספת בסוף התאריך - כפי שמודגם בעמ '81 ל- 10 באפריל 1947. נדיר.