לוט #: 80222

קנייה ישירה לאחר המכירה $45.00
קנה עכשיו
1 250
עקוב אחר הפריט?

תיאור

סימוני דואר של המנדט: כריכה ללא חותמת מטעם משרד ממשלת ירושלים, 22 FE 1930, לראשון לציון, קשורה בידי סגלגל תומך ותאריך סגלגל פרטי לנציב העליון | משרד ממשלתי | חבילת ירושלים (Sach-47e - 17 שנים לפני תאריך השימוש המוקלט שלו ) & שביתה של חותמת הדואר המקומית; מאחור ההגעה למחרת ההגעה (Dorf-6); נפתח בערך בגב, כריכה אחורית חסרה. סר ג'ון קנצלר היה התקופה הנציבה העליונה; ייתכן שהמזכיר הפרטי היה מר ג'ם פאראדיי (עוזר מפקח המשטרה).